Skip to content

Cijfer Studio (handelsnaam van GCA Administratie B.V.) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Naaldwijk, kantoorhoudende aan de Slotenmakerstraat 8, 2672 GD Naaldwijk, KvK-nummer 77042409. Cijfer Studio heeft het doel het uitoefenen van een administratiekantoor waaronder begrepen het verzorgen van belastingaangiftes, alsmede advisering op fiscaal, management en organisatorisch gebeid en het verrichten van alles wat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe. Cijfer Studio hanteert de leveringsvoorwaarden van NOAB.